Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Moąesz określia warunki przechowywania lub dostepu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×
 
 
 
 
login: hasło:
  Strona główna nowo?ci zapowiedzi Tania ksi??ka Oferta na nagrody Moje konto
  współpraca kontakt i dojazd
 
2018-08-16
2018-08-14
2018-08-10
2018-08-09
2018-08-08
2018-08-07
2018-08-06
2018-08-05
2018-08-03
2018-08-02

::Albumy
::Astrologia, parapsychologia
::Atlasy, plany, mapy
::Biografie, wspomnienia, wywiady
::Dla dzieci i młodzieży - literatura
::Dla dzieci i młodzieży -popularnonaukowe
::Dla najmłodszych
::Edukacja
::Ekonomia, zarządzanie, prawoznawstwo
::Encyklopedie, słowniki, leksykony
::Eseje
::Fantastyka
::Film
::Gry fabularne
::Gry i puzzle
::Historyczne
::Humor, aforyzmy, przysłowia
::Inne
::Judaistyka
::Kalendarze
::Komiksy
::Książki audio
::Kulinaria
::Lektury szkolne
::Literatura
::Literatura faktu, reportaż
::Literatura obcojęzyczna
::Literatura piękna - obca
::Literatura piękna - polska
::Literatura popularnonaukowa
::Medycyna, ziołolecznictwo
::Nauka i technika - popularnonaukowe
::Nauki humanistyczne
::Opowiadania
::Poezja
::Poradniki
::Powieści
::Przewodniki turystyczne
::Publicystyka, esej
::Religia, religioznawstwo
::Romanse
::Sensacja, kryminał, horror
::Socjologia
::Sport
::Sztuka
::Ściągi, opracowania
::Tradycje i obyczaje

Jak radzić sobie z zaburzeniami jedzenia

Jak radzić sobie z zaburzeniami jedzenia
Autor:
Craggs-Hinton Christine
Wydawnictwo:
Feeria
Kategoria:
Medycyna, ziołolecznictwo
cena detal. brutto:
22.90 zł
format:
14,5 x 20,5
ISBN:
978-83-7229-184-4
oprawa:
broszura
stron:
176
rok wydania:
2008
data dod.:
2015-03-05
Opis:

An­o­rek­sją, bu­li­mię i in­ne za­bu­rze­nia je­dze­nia moż­na po­ko­nać! To waż­na książ­ka za­ró­wno dla sa­mych cho­rych, jak i dla ich ro­dzin oraz blis­kich.

Co­raz wię­cej lu­dzi – i to już w wie­ku na­sto­let­nim – prze­śla­du­je pro­blem za­bu­rzeń od­ży­wia­nia oraz ob­ra­zu włas­ne­go cia­ła. U ich pod­staw le­ży czę­sto wpływ me­diów, kreu­ją­cych wy­i­de­a­li­zo­wa­ne wzor­ce wy­glą­du. An­o­rek­sja, bu­li­mia i je­dze­nie kom­pul­sy­wne sta­no­wią po­waż­ne pro­ble­my zdro­wot­ne, kom­pli­ku­ją­ce ży­cie pry­wat­ne i re­la­cje to­wa­rzys­kie. Ró­wnież za­bu­rzo­ny ob­raz włas­ne­go cia­ła pro­wa­dzi do ra­dy­kal­ne­go ogra­ni­cze­nia swo­bo­dy ży­cia.

Au­to­rka uka­zu­je ze­wnę­trzne na­cis­ki, bę­dą­ce w tle na­sze­go dą­że­nia do “i­deal­nej syl­wet­ki”, oraz wy­jaś­nia, jak mo­że­my się im opie­rać. Ana­li­zu­je ró­wnież, dla­cze­go nie­któ­rzy lu­dzie uwa­ża­ją się za oty­łych czy nie­fo­rem­nych, pod­czas gdy w rze­czy­wi­sto­ści są cał­ko­wi­cie nor­mal­ni, zdro­wi i ob­da­rze­ni wła­ści­wą wa­gą w sto­sun­ku do swe­go wzro­stu, wie­ku, płci i bu­do­wy cia­ła.


Zobacz koszyk

Tupcio Chrupcio Przybij łapkę! nr 2 Wielkie porządki
-
Tupcio Chrupcio Przybij Łapkę! nr 3 Piknik w lesie
-
Tupcio Chrupcio Przybij Łapkę! nr 4 Mysie sprawy
-
Tupcio Chrupcio Przybij Łapkę! nr 5 Wśród przyjaciół
-
Tupcio Chrupcio Przybij Łapkę! nr 6 Na zakupy
-
Tupcio Chrupcio Przybij Łapkę! nr 7 Co za przyjęcie!
-
Tupcio Chrupcio Przybij Łapkę! nr 8 W warsztacie
-
Tupcio Chrupcio Przybij Łapkę! nr 9 Jestem wielki!
-
więcej

Moje kolorowanki. W domu
praca zbiorowa
Strażak Sam 7 Na ratunek zwierzętom
-
Wymarsz
Ernst Stadler
Dziewczyna z Ajutthai
Agnieszka Walczak-Chojecka
Rembrandt Życie i twórczość
Carmen Camara Fernandez
Finanse publiczne i prawo finansowe. Tom 1
Eugeniusz Ruśkowski (red.)
Wesołe lekcje. Krzyżówki i inne zadania logiczne
-
POLSKA - PIĘKNO NASZEJ OJCZYZNY
praca zbiorowa
Piękna pokora Mistrzyni Powieści Obyczajowej Tom 23
Fleszarowa-Muskat Stanisława
Teatr ludowy
Rolland Romain
więcej

:: Polityka Plików Cookie
2005-2016 © Hurnex